119. kantonský veletrh JKL Hardware

Po 60leté reformě a inovativním vývoji kantonský veletrh vydržel různé výzvy a nebyl nikdy přerušen. Kantonský veletrh posiluje obchodní spojení mezi Čínou a světem, což dokazuje image Číny a úspěchy rozvoje. Jedná se o nejlepší platformu pro čínské podniky k prozkoumání mezinárodního trhu a příkladnou základnu pro provádění čínských strategií pro růst zahraničního obchodu. Kantonský veletrh slouží jako první a nejdůležitější platforma na podporu čínského zahraničního obchodu a barometr sektoru zahraničního obchodu. Je to okno, ztělesnění a symbol otevírání Číny.
 
2-1F221111A0T6 2-1F221111F6322 2-1F221111H4F7 2-1F221111I9306 2-1F221111K45D 2-1F221111Q3D6 2-1F221111S1325 2-1F221111T64S 2-1F221111604M2 2-1F221111620M4 2-1F221111636257 ye

Čas zveřejnění: 19. srpna 2020