Pojištění kvality

KvalitníApřístup

1. Politiku jakosti společnosti formuluje a schvaluje celý tým v příručce kvality.

2. S propagačními kartami, nástěnnými novinami, nástěnnými informacemi, vzděláváním a školením, aby bylo zajištěno, že všechny úrovně zaměstnanců chápou politiku kvality a uplatňují ji.

3. Použitelnost a provádění politiky jakosti se vyhodnotí a přezkoumá v rámci přezkoumání vedením.

4. Politika jakosti společnosti je závazkem k požadavkům klientů na kvalitu a je cílem každého zaměstnance.To

povzbuzuje zaměstnance na všech úrovních společnosti, aby neustále usilovali o zlepšování kvality produktů a poskytování

nejlepší produkty a služby splňující potřeby klientů.

5. Politika jakosti společnosti:

balustrade (1)

Pozorný, pečlivý a trpělivý

Clients- orientovaný, vítězný tímvysokýkvalita, plná účast, excelence

Kvalita na prvním místě, nejvyšší kvalita je výrobní zásadou všech našich zaměstnanců a je to život společnosti.Vždy dávejte kvalitu a bezpečnost na první místo a neustále hledejte příležitosti ke zlepšení.Každý zákazník má u nás plnou důvěru a spokojenost.Cílem všech našich zaměstnanců je poskytovat klientům tu největší podporu.